Qgito Blog

Któż obdarzony duszą artystyczną nie marzył o karierze pisarza?
W dzisiejszym rozumieniu pisarz, to nie tylko ten, kto publikuje książki papierowe lub elektroniczne. Sztukę pisana uprawia się również w formie bloga. Na przykład bloga wielotematycznego.

Dlaczego więc blog wielotematyczny? Nie jest łatwo wybrać temat dla bloga. Dziś można przecież pisać o wszystkim. Mało kto wie, że zwrócenie się w stronę bloga wielotematycznego też wiąże się z wyzwaniami. Wielotematyczny, to inaczej dotykający wielu sfer, wymagający wiedzy, a jeśli wiedzy, to też nieustannego rozwoju, podejmowania lektury z zakresu rozmaitych dziedzin. Wielotematyczny, to nie zawężający zasięgu do określonej grupy docelowej, skierowany do wszystkich.

Każdy autor chce, by go słyszano. Chce dzielić się swoją twórczością z możliwie największą grupą odbiorców i dlatego odpowiedzią na takie pragnienie jest blog wielotematyczny Qgito.